หน้าแรก » เข้าใจว่าอะไรคือ URL ที่เป็นมิตร

เข้าใจว่าอะไรคือ URL ที่เป็นมิตร

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นพัฒนา URL ที่เป็นมิตรสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เราต้องทราบความหมายและคุณสมบัติของ URL ที่เป็นมิตรก่อน ในแง่ของ SEO URL ที่เป็นมิตรหมายถึง URL ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นมิตรต่อการสื่อสารกับผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา เนื่องจากการออกแบบ URL ที่เป็นมิตรอาจส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยเนื้อหาและส่งเสริมการเชื่อมโยงถาวร

URL คืออะไร

วิธีเขียน URL ที่เป็นมิตรกับเว็บไซต์ของคุณ

1. ใช้ Keyword ใน URL

URL ที่มี Keyword สามารถเพิ่มโอกาสในการเจาะจงเนื้อหาที่แน่นอนได้ เลือกใช้คำสำคัญที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณและเป็นที่ค้นหาโดยมาก เพื่อให้ผู้ใช้รู้เลยว่า URL นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการ

ตัวอย่าง:

https://www.example.com/วิธีเขียน-url-ที่เป็นมิตร

2. ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างใน URL

การใช้ขีดกลางหรือขีดล่างใน URL สามารถช่วยเพิ่มความอ่าน URL ที่เป็นมิตรให้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้สะดวกมากขึ้น ขีดกลางและขีดล่างสามารถใช้แทนช่องว่างเพื่อเป็นตัวแยกคำ

ตัวอย่าง:

https://www.example.com/วิธี-เขียน-url-ที่-เป็น-มิตร

3. ลดความซับซ้อนใน URL

URL ที่สั้นและกระชับมักเป็นที่ต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือค้นหา เพราะมีความชัดเจนและง่ายต่อการจดจำ ลองลดความซับซ้อนใน URL ของคุณโดยเอาออกสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น พารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็นหรือตัวเลขที่มีความหมายเฉพาะ

ตัวอย่าง:

https://www.example.com/วิธีเขียน-url-ที่เป็นมิตร

4. ใช้ตัวพิมพ์เล็กใน URL

การใช้ตัวอักษรเล็กใน URL ช่วยลดความสับสนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าใจ และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรต่อ SEO เนื่องจากเครื่องมือค้นหามักจะพิจารณา URL ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสองสิ่งแยกต่างหาก

ตัวอย่าง:

https://www.example.com/วิธีเขียน-url-ที่เป็นมิตร

การสร้างโครงสร้าง URL ที่เป็นมิตร

เราขอแนะนำให้คุณสร้างโครงสร้าง URL ที่เป็นมิตรที่เสมอในเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากมันมีผลกระทบต่อการเข้าถึงเนื้อหาและการจัดอันดับในการค้นหา ตั้งค่าโครงสร้าง URL ของคุณให้มีความเข้าใจง่าย สั้นกระชับ และสื่อความหมายที่ชัดเจน

นอกจากนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจน เราจึงได้เตรียมผังเว็บด้านล่างนี้สำหรับการสร้าง URL ที่เป็นมิตรในเว็บไซต์ของคุณ

สรุป

การเขียน URL ที่เป็นมิตรเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการเอาชนะเว็บไซต์ในลิงก์ที่คุณให้มา ใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องใน URL ให้เข้าใจง่าย ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างเพื่อแยกคำ เพิ่มความอ่านและเข้าใจ URL ลดความซับซ้อนใน URL เพื่อให้สะดวกในการจดจำ และใช้ตัวพิมพ์เล็กใน URL เพื่อลดความสับสน นอกจากนี้ อย่าลืมสร้างโครงสร้าง URL ที่เป็นมิตรที่สอดคล้องกับหลัก SEO ที่เรากล่าวถึง