หน้าแรก » url คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ seo

url คืออะไร สำคัญอย่างไรกับ seo

ในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับ URL คืออะไร คำว่า URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator คำถามที่หลายคนถามถึงก็คือ url อยู่ตรงไหน ซึ่งตัว url จะอยู่บนสุดของเบราว์เซอร์ url มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำตลาดเนื่องจาก url จะเป็นบ่งบอกถึงชื่อ brand พร้อมทั้งยังเป็นตัวสร้างความความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยเฉพาะในการทำ SEO ซึ่งเป็นกระบวนการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหาได้อย่างดี การจัดการ URL อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำอันดับ ซึ่งผมจะแสดงให้เห็นว่าเหตุใด URL เป็นสิ่งสำคัญและต้องรู้จักในการทำมากขึ้น

url คืออะไร

URL คืออะไร

คำถามที่หลาย ๆ คนสงสัย URL คืออะไร ย่อมาจากอะไร Uniform Resource Locator มันคือเครื่องมือที่ใช้ในการชี้ตำแหน่งของทรัพยากรบนโลกอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เอกสาร ไฟล์ภาพ เป็นต้น ซึ่ง URL ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 • Protocol (โปรโตคอล): เป็นส่วนของ URL ที่ระบุโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น http, https, ftp เป็นต้น
 • Domain Name (ชื่อโดเมน): เป็นชื่อของเว็บไซต์ที่มีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต เช่น com, facebook.com เป็นต้น
 • Path (เส้นทาง): เป็นส่วนของ URL ที่ระบุพาธของไฟล์หรือเอกสารบนเว็บไซต์ เช่น /about-us, /products เป็นต้น
 • Parameters (พารามิเตอร์): เป็นส่วนของ URL ที่ระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ?id=123, &page=

URL สำคัญอย่างไรกับการทำ SEO

การจัดการ URL ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มลงมือเพราะ URL สามารถช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความเข้าใจง่ายในเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะในการออกแบบ URL ที่มีความสั้นและมีความหมาย โดยเราสามารถจัดรูปแบบ URL เพื่อให้เข้ากับการค้นหาของผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหาได้ดีมากขึ้น โดยการจัด URL ได้อย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหาและเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา

การออกแบบ URL ที่เหมาะสม

การออกแบบ URL ที่เหมาะสมจะต้องมีความสั้นและมีความหมาย โดยควรเลือกใช้คำสำคัญใน URL เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหาเข้าใจง่ายขึ้น โดยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อจัดการ URL ให้เหมาะสม ดังนี้

 • ใช้คำสำคัญใน URL

การใช้คำสำคัญใน URL เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหาเข้าใจง่ายขึ้น โดยเราควรเลือกใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือคำค้นหาที่ผู้ใช้งานค้นหาเข้ามา

 • ไม่ใช้ตัวอักษรพิเศษ

การใช้ตัวอักษรพิเศษใน URL ไม่เพียงแต่ทำให้ URL ยาวและซับซ้อน แต่ยังทำให้เกิดความสับสนในการเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้การใช้ตัวอักษรพิเศษใน URL ยังสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการดักจับการเชื่อมต่อและการโจมตีด้วยวิธี Cross-Site Scripting (XSS) ได้ง่ายขึ้น

 • ใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL

การใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL ช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน โดยสามารถใช้เครื่องหมายขีดกลางในการแทนช่องว่างหรือสัญลักษณ์พิเศษอื่น ทำให้ URL มีความสั้นและสะดวกต่อการอ่าน

 • ไม่ใช้ URL ที่ซ้ำกัน

การใช้ URL ที่ซ้ำกันจะทำให้เกิดปัญหาในการดักจับการเชื่อมต่อและการโจมตีด้วยวิธี Cross-Site Request Forgery (CSRF) ซึ่งเป็นการโจมตีที่ใช้การแฮ็กแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์แล้วเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

สรุป

URL เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการใช้งานในการทำ SEO ในเว็บไซต์ โดยการจัดการ URL อาจช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความเข้าใจง่ายในเว็บไซต์ นอกจากนี้การจัดรูปแบบ URL เพื่อให้เข้ากับการ

url friendly ภาษาไทยหรือ eng ดีกว่ากัน

การใช้ URL friendly นั้นสำคัญอย่างไรกับการทำ SEO ในเว็บไซต์ โดย URL friendly หมายถึงการออกแบบ URL ที่เหมาะสมและมีความหมายสำหรับผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหาและเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา

การใช้ URL friendly ในเว็บไซต์ภาษาไทย

ในการใช้ URL friendly ในเว็บไซต์ภาษาไทย นั้นจะมีบางปัญหาเนื่องจากภาษาไทยมีตัวอักษรพิเศษและไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้ เพราะฉะนั้น การใช้ URL ในภาษาไทยจะมีข้อจำกัดตามด้านบางด้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการใช้ URL friendly ในภาษาไทยได้ โดยการเลือกใช้คำสำคัญที่สั้นและสื่อความหมายใน URL และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษใน URL อีกทั้งยังสามารถใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน

การใช้ URL friendly ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ในการใช้ URL friendly ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ จะไม่มีปัญหาเนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้ และไม่มีตัวอักษรพิเศษ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน และสามารถใช้คำสำคัญที่สื่อความหมายใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความหมายและสื่อความหมายอย่างชัดเจน

สรุป

URL friendly เป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญกับการทำ SEO ในเว็บไซต์ โดยการจัดการ URL อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา นอกจากนี้ URL friendly ยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความเข้าใจง่ายในเว็บไซต์ ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรใช้ URL friendly ให้เหมาะสมและมีความหมายสำหรับผู้ใช้งานและเครื่องมือการค้นหา อย่างไรก็ตาม URL friendly ในภาษาไทยยังมีข้อจำกัดตามด้านบางด้าน ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรเลือกใช้คำสำคัญที่สั้นและสื่อความหมายใน URL และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน และใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน สุดท้ายผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรเลือกใช้ URL ที่ไม่ซ้ำให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เมื่อเราเลือกใช้ URL friendly อย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา และเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ URL friendly ยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความเข้าใจง่ายในเว็บไซต์

ในการออกแบบ URL ให้เป็น URL friendly ที่เหมาะสมกับการทำ SEO ควรปฏิบัติตามกฎหมายและมีข้อจำกัดตามด้านบางด้าน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษใน URL และใช้คำสำคัญที่สื่อความหมายใน URL อีกทั้งยังควรใช้เครื่องหมายขีดกลางใน URL เพื่อช่วยให้ URL มีความสมบูรณ์และง่ายต่อการอ่าน

วิธีการทำ url wordpress

ในการทำ URL friendly ใน WordPress มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • เข้าสู่แดชบอร์ดของ WordPress และเลือก Settings > Permalinks
 • เลือก Custom Structure และป้อนรูปแบบ URL ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น /%category%/%postname%/
 • คลิก Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า URL

หลังจากทำการตั้งค่า URL ใน WordPress เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้าง URL ใหม่อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการสร้างโพสต์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่หรือชื่อเรื่องของโพสต์ เว็บไซต์ของเราจะมี URL ที่เป็น URL friendly และมีประสิทธิภาพในการทำ SEO

อย่างไรก็ตาม หากต้องการแก้ไข URL เดิมใน WordPress ให้เข้าสู่โพสต์ที่ต้องการแก้ไข และเลือก Edit จากนั้นแก้ไข URL ในช่อง Slug และคลิก Update เพื่อบันทึกการแก้ไข URL โดยระบบจะทำการสร้าง URL ใหม่โดยอัตโนมัติ

การทำ URL friendly ใน WordPress เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา และช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นการทำ URL friendly เป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจในการพัฒนาเว็บไซต์ใน WordPress ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโพสต์ใหม่หรือแก้ไข URL เดิมของโพสต์ที่มีอยู่แล้ว

ติดตามอ่านบทความดี ๆ ได้ที่ https://saengusarank.com/blog/