หน้าแรก » Robots.txt คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ SEO

Robots.txt คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ SEO

Robot.txt เป็นไฟล์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยมีหน้าที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ควรถูกค้นหาและส่วนไหนไม่ควรถูกค้นหา โดยทำให้ Search Engine Robots สามารถค้นหาและเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการค้นหาส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลใน Search Engine ที่อาจจะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลที่ถูกต้องและติดอันดับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

robot.txt คืออะไร

การใช้ Robot.txt ช่วยป้องกันการเกิดปัญหา Duplicate Content หรือเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันในหลายๆ หน้าของเว็บไซต์ เนื่องจาก Search Engine Robots จะเก็บเนื้อหาทุกหน้าของเว็บไซต์ที่มีอยู่ หากมีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ Search Engine Robots เข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นไม่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีค่าเป็นเพียงสำเนาของเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

นอกจากนี้ Robot.txt ยังช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย อย่างเช่นไฟล์ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้นหรือเนื้อหาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือบอก Search Engine Robots ว่าห้ามเข้าถึงโฟลเดอร์หรือหน้าเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้ค้นหา

Robots.txt คือ

Robots.txt คือไฟล์ที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ควรถูกค้นหาและส่วนไหนไม่ควรถูกค้นหา โดยไฟล์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์หลักของเว็บไซต์ และจะถูกอัพโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อเว็บไซต์ถูกเข้าชมโดย Search Engine Robots

การใช้ Robots.txt ช่วยป้องกัน Search Engine Robots ไม่ค้นหาส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลใน Search Engine โดยที่ไม่ต้องทำการบล็อกหรือเปลี่ยน URL ดังนั้นจึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ Robots.txt สำคัญอย่างมากในการทำ SEO เนื่องจากเว็บไซต์ที่ไม่มี Robots.txt อาจถูก Search Engine Robots ค้นหาส่วนของเนื้อหาที่ไม่ต้องการแสดงผลใน Search Engine และนำมาแสดงผลในผลการค้นหา ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลที่ถูกต้องและติดอันดับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การใช้ Robots.txt ยังช่วยป้องกันการสร้างความซ้ำซ้อนในเนื้อหา ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ถูกลบออกจาก Search Engine Index และลดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในหมู่ผู้ใช้งานด้วย

ประโยชน์ของการมีไฟล์ Robots.txt

การมีไฟล์ Robots.txt เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการทำ SEO และความปลอดภัยของเว็บไซต์ ดังนี้

ป้องกันการเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้ค้นหา

การมีไฟล์ Robots.txt ช่วยป้องกัน Search Engine Robots ไม่ค้นหาส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลใน Search Engine โดยที่ไม่ต้องทำการบล็อกหรือเปลี่ยน URL ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

ป้องกันการคัดลอกเนื้อหาซ้ำซ้อน

การใช้ Robots.txt ช่วยป้องกัน Search Engine Robots ไม่ค้นหาเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกันในหลายๆ หน้าของเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้ Search Engine Robots เข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นไม่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีค่าเป็นเพียงสำเนาของเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

เพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

การมีไฟล์ Robots.txt ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เนื่องจากไฟล์นี้แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้ดูแลและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ

ป้องกันการแฮ็กเว็บไซต์

การมีไฟล์ Robots.txt ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผยโดยเฉพาะเมื่อเว็บไซต์มีข้อมูลสำคัญที่อยู่ในโฟลเดอร์บางอย่าง การป้องกันเนื้อหาจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกแฮ็กและป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ต้องการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล

การปรับแต่งไฟล์ Robots.txt จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ ด้วยการตั้งค่าส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ค้นหา จะช่วยลดการเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นและช่วยลดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

ช่วยให้ Search Engine Robots เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

การตั้งค่าไฟล์ Robots.txt ให้เหมาะสมช่วยให้ Search Engine Robots เข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

สรุปได้ว่า

การมีไฟล์ Robots.txt มีประโยชน์ต่อการทำ SEO และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ดังนั้นการตั้งค่าไฟล์นี้ควรถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของ Search Engine Robots และเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

Script และคำสั่งต่าง ๆ ในไฟล์ Robots.txt ที่สำคัญ

ไฟล์ Robots.txt เป็นไฟล์ที่ใช้ในการบอก Search Engine Robots ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ควรถูกค้นหาและส่วนไหนไม่ควรถูกค้นหา โดยไฟล์นี้มี Script และคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญต่อการทำ SEO ดังนี้

User-agent

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่า User-agent ต้องการใช้ Robots.txt อย่างไร โดยส่วนใหญ่จะใช้คำสั่ง “User-agent: *” ซึ่งแสดงว่าทุก Search Engine Robots ต้องการใช้ไฟล์ Robots.txt

Disallow

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ไม่ควรถูกค้นหา โดยใช้เครื่องหมาย “/” เพื่อระบุหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการให้ค้นหา ตัวอย่างเช่น “Disallow: /admin” จะไม่อนุญาตให้ Search Engine Robots เข้าถึงโฟลเดอร์ admin บนเว็บไซต์

Allow

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าส่วนไหนของเว็บไซต์ควรถูกค้นหา โดยใช้เครื่องหมาย “/” เพื่อระบุหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ค้นหา ตัวอย่างเช่น “Allow: /products” จะอนุญาตให้ Search Engine Robots เข้าถึงโฟลเดอร์ products บนเว็บไซต์

Sitemap

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่ามีไฟล์ Sitemap อยู่ที่ไหน เพื่อช่วยให้ Search Engine Robots สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟล์ Sitemap ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น “Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml” จะแสดงว่าไฟล์ Sitemap อยู่ในโดเมน http://www.example.com/ และชื่อไฟล์เป็น sitemap.xml

Crawl-delay

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าต้องมีการหน่วงเวลาก่อนที่จะค้นหาเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยค่าตัวเลขที่ต้องการหน่วงเวลาจะต้องระบุเป็นวินาที ตัวอย่างเช่น “Crawl-delay: 10” จะแสดงให้ Search Engine Robots รอเวลา 10 วินาทีก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์

Host

คือคำสั่งที่ใช้บอก Search Engine Robots ว่าหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ค้นหาอยู่บนโดเมนใด โดยใช้เครื่องหมาย “:” เพื่อระบุชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น “Host: www.example.com” จะบอก Search Engine Robots ว่าหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการให้ค้นหาอยู่บนโดเมน www.example.com

สรุปได้ว่า

ไฟล์ Robots.txt เป็นไฟล์ที่สำคัญในการทำ SEO และมี Script และคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญที่ต้องรู้เพื่อใช้ในการตั้งค่าไฟล์ Robots.txt ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการค้นหาของ Search Engine Robots โดยสามารถใช้คำสั่ง User-agent, Disallow, Allow, Sitemap, Crawl-delay และ Host เพื่อปรับแต่งไฟล์ Robots.txt ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเราและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ได้

ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง Script ในไฟล์ Robots.txt

ตัวอย่าง Script ในไฟล์ Robots.txt เพื่อใช้ในการตั้งค่าไฟล์ Robots.txt ดังนี้

User-agent: *

Disallow: /admin/

Disallow: /images/

Disallow: /test/

Disallow: /search/

Disallow: /tmp/

Disallow: /docs/

Disallow: /video/

Disallow: /audio/

Disallow: /files/

Disallow: /download/

Disallow: /backup/

Disallow: /print/

Disallow: /private/

Disallow: /cgi-bin/

Disallow: /wp-admin/

Disallow: /wp-includes/

Disallow: /wp-content/plugins/

Disallow: /wp-content/themes/

Disallow: /feed/

Disallow: /trackback/

Disallow: /comments/

Disallow: /category/

Disallow: /tag/

Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

Crawl-delay: 10

โดยไฟล์นี้มี Script และคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญที่ใช้ในการตั้งค่าไฟล์ Robots.txt โดยกำหนดให้ User-agent สามารถเข้าถึงไฟล์ Robots.txt ได้ทั้งหมด แต่ไม่อนุญาตให้เข้าถึงหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ระบุในคำสั่ง Disallow โดยไฟล์นี้ได้กำหนด Disallow หลายๆ หน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการให้ค้นหา เช่น /admin/, /images/, /test/ เป็นต้น นอกจากนี้ยังกำหนด Sitemap เพื่อช่วยให้ Search Engine Robots เข้าถึงไฟล์ Sitemap และกำหนด Crawl-delay เพื่อระบุเวลารอก่อนที่จะค้นหาเนื้อหาในเว็บไซต์

/admin/ เป็นหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการระบบและตั้งค่า

/images/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพของเว็บไซต์

/test/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการทดสอบเว็บไซต์

/search/ เป็นหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการค้นหาเว็บไซต์

/tmp/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ชั่วคราว

/docs/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์เอกสารของเว็บไซต์

/video/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์วิดีโอของเว็บไซต์

/audio/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์เสียงของเว็บไซต์

/files/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโฟลเดอร์อื่น

/download/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

/backup/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์สำรองของเว็บไซต์

/print/ เป็นหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร

/private/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ส่วนตัว

/cgi-bin/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ CGI scripts

/wp-admin/ เป็นหน้าเว็บไซต์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการจัดการเว็บไซต์ของ WordPress

/wp-includes/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ส่วนต่างๆ ของ WordPress

/wp-content/plugins/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ Plugins ของ WordPress

/wp-content/themes/ เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ Themes ของ WordPress

ก่อนที่จะใช้ Script ในไฟล์ Robots.txt นี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ Robots.txt ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องและไม่มีความผิดพลาดใดๆ เพราะหากไฟล์ Robots.txt ถูกตั้งค่าไม่ถูกต้อง อาจทำให้ Search Engine Robots ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ และอาจส่งผลต่อการออกแบบเว็บไซต์และการทำ SEO ได้เช่นกัน

นอกจาก Script ในไฟล์ Robots.txt ดังนี้แล้ว ยังมี Script อื่นๆ ที่ใช้ในการตั้งค่าไฟล์ Robots.txt อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ ดังนั้น การเรียนรู้ Script และคำสั่งต่างๆ ในไฟล์ Robots.txt เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ SEO และอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

สรุปความสำคัญ Robots.txt คืออะไรสำคัญอย่างไรกับ SEO

Robots.txt เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อบอก Search Engine Robots ว่าจะต้องเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ อย่างไร ไฟล์นี้มีความสำคัญอย่างมากในการทำ SEO ของเว็บไซต์ เพราะสามารถช่วยให้ Search Engine Robots ทราบถึงเนื้อหาที่ต้องการให้ค้นหาและปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน Robots.txt ให้ถูกต้องจะช่วยลดโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ต้องการให้ค้นหา และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการให้ค้นหา โดยปรับปรุงการค้นหาของ Search Engine Robots เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจัดอันดับใน Search Engine Result Pages (SERP) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำ SEO

สรุปความสำคัญของ Robots.txt ได้แก่

  • ช่วยปรับปรุงการค้นหาของ Search Engine Robots เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจัดอันดับใน SERP
  • ช่วยลดโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ต้องการให้ค้นหา
  • ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการให้ค้นหา
  • เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำ SEO และออกแบบเว็บไซต์

ดังนั้น การตั้งค่า Robots.txt ด้วย Script และคำสั่งต่างๆ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยในการทำ SEO ของเว็บไซต์