หน้าแรก » Internal Link กับประโยชน์ทางด้าน SEO

Internal Link กับประโยชน์ทางด้าน SEO

ลิงค์ภายใน Internal Link  คือการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจในเว็บไซต์เดียวกัน โดยใช้ URL หรือที่อยู่เว็บของหน้าเว็บนั้นเองเป็นตัวอ้างอิง การใช้ลิงค์ภายในช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ภายในเว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักหรือหน้าย่อยต่างๆ ในเว็บไซต์ได้ ลิงค์ภายในช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หรือทำการเลื่อนที่ไปยังหน้าอื่นๆ ในเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

Internal link

ลิงค์ภายในมีประโยชน์หลายประการยกตัวอย่างเช่น

 • ช่วยเพิ่มอันดับเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google
 • ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เวลาบนเว็บไซต์นานขึ้น
 • ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีโอกาสคลิกไปยังหน้าเว็บอื่นบนเว็บไซต์มากขึ้น

วิธีการทำ Internal linkให้ถูกหลัก SEO

เพื่อให้ Internal Link เป็นไปตามหลัก SEO (Search Engine Optimization) และช่วยให้เว็บไซต์ มีผลต่อการจัดอันดับในการค้นหา สามารถทำตามแนวทางตามนี้

 1. ใช้คำคีย์เวิร์ดเป็นลิงค์ เลือกคำที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บที่ต้องการเชื่อมโยง เช่นถ้ามีบทความเกี่ยวกับการปลูกต้นกล้วย สามารถใช้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าเกี่ยวกับการดูแลต้นกล้วยหรือเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ ของกล้วย
 2. ใช้ตัวเลขหรือชื่อเรื่องเป็นลิงค์ ในกรณีที่มีหลายหน้าในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถใช้ตัวเลขหรือชื่อเรื่องเป็นลิงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานและเครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 3. ใช้คำอธิบายเพื่อความชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานและเครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าลิงค์นั้นจะนำไปยังหน้าเว็บใด ควรใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บที่เชื่อมโยง เช่น “/การดูแลต้นกล้วย” หรือ “/สายพันธุ์กล้วย”
 4. ใช้ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง เลือกใช้ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บที่ต้องการเชื่อมโยง การทำลิงค์ภายในด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้ผลต่อ SEO และอาจทำให้ผู้ใช้งานสับสน
 5. ใช้โครงสร้างลิงค์ที่เหมาะสม สร้างโครงสร้างลิงค์ที่มีระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการเข้าใจ เช่นการใช้ลิงค์ที่สั้นและเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น “/การดูแลต้นกล้วย/การให้น้ำ” หรือ “/สายพันธุ์กล้วย/กล้วยหอม”
 6. ตรวจสอบลิงค์ที่เสียหาย ตรวจสอบและแก้ไขลิงค์ที่เสียหายในเว็บไซต์ ลิงค์ที่ไม่ทำงานหรือหายไปอาจส่งสัญญาณไม่ดีให้กับเครื่องมือค้นหา
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของลิงค์ ตรวจสอบว่าลิงค์ที่เชื่อมโยงถูกต้องและส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ถูกต้อง และไม่เสียหาย

ประเภทของ Keyword

ในทำนองเดียวกัน, รักษาโครงสร้างเว็บไซต์ที่เป็นระเบียบ เนื้อหามีคุณภาพและสื่อถึงคำสำคัญที่สอดคล้องกับหน้าเว็บที่ ต้องการเชื่อมโยง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เว็บไซต์มีผลต่อการจัดอันดับในการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างตำแหน่งที่เราจะมาวางลิงค์

 • เพิ่มลิงค์ภายในในเนื้อหาของหน้าเว็บ
 • เพิ่มลิงค์ภายในในเมนูของเว็บไซต์
 • เพิ่มลิงค์ภายในในหน้าแรกของเว็บไซต์
 • เพิ่มลิงค์ภายในในหน้าที่มีทราฟฟิกสูง

ขั้นตอนการทำลิงค์ภายใน ให้ถูกหลัก SEO

เพื่อให้ลิงค์ภายในเป็นไปตามหลัก SEO และช่วยให้เว็บไซต์ มีผลต่อการจัดอันดับในการค้นหา สามารถทำตามขั้นตอนตามนี้

 1. เลือกคำคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม เลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บที่ต้องการเชื่อมโยง คำสำคัญเหล่านี้ควรเป็นคำที่ผู้ใช้งานหรือเครื่องมือค้นหาใช้ในการค้นหาเนื้อหาที่คุณเกี่ยวข้อง
 2. สร้างลิงค์ที่เข้ากับโครงสร้างเว็บไซต์ พิจารณาโครงสร้างของเว็บไซต์ และสร้างลิงค์ภายในที่เข้ากับโครงสร้างเหล่านั้น การใช้ลิงค์ที่เข้ากับโครงสร้างเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้ใช้งานและเครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 3. ใช้ข้อความลิงค์ที่เข้าใจง่าย ใช้ข้อความลิงค์ที่สื่อถึงเนื้อหาหรือหน้าเว็บที่คุณเชื่อมโยง ข้อความลิงค์ควรอยู่ในช่วง 2-5 คำและมีความกระชับและชัดเจน
 4. อย่าลิงค์เกินไป หลีกเลี่ยงการใช้ลิงค์ภายในมากเกินไปในหน้าเว็บเดียว การใช้ลิงค์ภายในมากเกินไปอาจทำให้เนื้อหาดูรกและยุ่งเหยิง ใช้ลิงค์ภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาเท่าที่จำเป็น
 5. ทำให้ลิงค์ภายในเป็นไปตามลำดับความสำคัญ เรียงลำดับลิงค์ภายในโดยให้ลิงค์ที่สำคัญมากที่สุดอยู่ด้านบนของหน้าเว็บ การเรียงลำดับลิงค์ภายในช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจความสำคัญของหน้าเว็บและเนื้อหาที่เชื่อมโยง
 6. ตรวจสอบลิงค์ที่เสียหาย ตรวจสอบและแก้ไขลิงค์ภายในที่เสียหายในเว็บไซต์ ลิงค์ที่ไม่ทำงานหรือหายไปอาจส่งสัญญาณไม่ดีให้กับเครื่องมือค้นหา
 7. สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ทำให้เนื้อหาในหน้าเว็บที่เชื่อมโยงมีคุณค่าและสอดคล้องกับคำสำคัญที่เลือก โดยเนื้อหาควรเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน

การทำลิงค์ภายในที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลัก SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ มีผลต่อการจัดอันดับในการค้นหาและให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการนำทางในเว็บไซต์

ตัวอย่างลิงค์ภายใน

 • หน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “การเขียนบทความ SEO” สามารถเพิ่มลิงค์ไปยังหน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “วิธีการเขียนบทความ SEO”
 • หน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “การตลาดออนไลน์” สามารถเพิ่มลิงค์ไปยังหน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “เคล็ดลับการทำการตลาดออนไลน์”
 • หน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “การสร้างเว็บไซต์” สามารถเพิ่มลิงค์ไปยังหน้าเว็บเกี่ยวกับหัวข้อ “วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress”

สรุปการทำลิงค์ภายใน

การทำลิงค์ภายในเป็นเทคนิค SEO ที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มอันดับเว็บไซต์ ในผลการค้นหาของ Google โดยลิงค์ภายในมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของ Google ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ ค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ ใช้เวลาบนเว็บไซต์ของคุณนานขึ้น และช่วยเพิ่มยอดขายหรือจำนวนผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์

หากต้องการให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จใน SEO อย่าลืมทำลิงค์ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ