หน้าแรก » DA/PA คืออะไร และทำให้ DA/PA ดีต่อ SEO

DA/PA คืออะไร และทำให้ DA/PA ดีต่อ SEO

DA/PA คืออะไร

DA/PA คืออะไร หรือที่เรียกกันว่า Domain Authority/ Page Authority เป็นตัวบอกความสำคัญและคุณภาพของเว็บไซต์ โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือระหว่าง 0 ถึง 100 โดยมีตัวเลขสูงแสดงว่าเว็บไซต์นั้นมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

วิธีการตรวจสอบ DA/PA คือสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ บนเว็บไซต์ Moz เพื่อตรวจสอบคะแนน DA/PA ของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ SEO

การทำให้ DA/PA ดีต่อ SEO คือการปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มเนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่ม Backlink ที่มีคุณภาพ เป็นต้น

DA คืออะไร ?

DA หรือ Domain Authority เป็นคะแนนที่บอกถึงความน่าเชื่อถือและความสำคัญของเว็บไซต์ โดยคะแนน DA จะถูกคำนวณจากจำนวนและคุณภาพของ Backlink ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์นั้นๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เช่น อายุเว็บไซต์ ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) และอื่นๆ

ค่า DA มีช่วงคะแนนระหว่าง 0-100 โดยค่าที่สูงแสดงถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเว็บไซต์ที่ดี การเพิ่ม DA ของเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาในอินเตอร์เน็ตอย่าง Google และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

PA คืออะไร ?

PA หรือ Page Authority เป็นคะแนนที่บอกถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ (Page) โดยคะแนน PA จะถูกคำนวณจากการวิเคราะห์จำนวนและคุณภาพของ Backlink ที่ชี้ไปยังหน้าเว็บไซต์นั้นๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความสม่ำเสมอในการเข้าถึงเนื้อหา จำนวนคำสำคัญ และอื่นๆ

ค่า PA มีช่วงคะแนนระหว่าง 0-100 โดยค่าที่สูงแสดงถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของหน้าเว็บไซต์ที่ดี การเพิ่ม PA ของหน้าเว็บไซต์จะช่วยในการเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

วิธีตรวจสอบค่า DA/PA

วิธีตรวจสอบค่า DA/PA ของเว็บไซต์นั้นๆ คือโดยการใช้เครื่องมือ Moz ที่เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ SEO โดยสามารถใช้ Moz Link Explorer เพื่อตรวจสอบค่า DA/PA ของเว็บไซต์

วิธีการตรวจสอบค่า DA/PA ของเว็บไซต์ด้วย Moz Link Explorer คือ

 • เข้าสู่เว็บไซต์ Moz Link Explorer
 • พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบค่า DA/PA
 • กดปุ่ม Search เพื่อทำการค้นหา
 • แสดงผลลัพธ์ของค่า DA/PA ของเว็บไซต์

การตรวจสอบค่า DA/PA ของเว็บไซต์นั้น จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงในการพัฒนาเว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาได้

ควรทำอย่างไรดีหากค่า DA/PA ต่ำ ?

หากค่า DA/PA ของเว็บไซต์มีค่าต่ำ สิ่งที่ควรทำคือปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink ที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา

 • เพิ่มเนื้อหาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มจำนวนเนื้อหาและอัพเดตเนื้อหาให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
 • เพิ่ม Backlink ที่มีคุณภาพโดยการทำ Guest Post หรือการติดต่อกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Backlink ที่มีคุณภาพ
 • ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน
 • ใช้เทคนิค SEO ในการปรับปรุงเว็บไซต์ เช่น การเลือกใช้คำสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การตั้งชื่อไฟล์ภาพ การใช้ Meta Description และอื่นๆ
 • ปรับปรุงคุณภาพ Backlink โดยการลบ Backlink ที่ไม่เหมาะสม หรือลบ Backlink ที่มีคุณภาพต่ำและไม่ได้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเว็บไซต์

การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มค่า DA/PA ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่เมื่อปรับปรุงเว็บไซต์ได้ถูกต้องและคุณภาพดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบน

วิธีเพิ่มค่า DA/PA

เพื่อเพิ่มค่า DA/PA ของเว็บไซต์ เราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

 • ปรับปรุงเนื้อหา: เนื้อหาของเว็บไซต์ต้องมีคุณภาพสูง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ควรอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆ เพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และจัดการให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และนำไปสู่การเพิ่มค่า DA/PA
 • สร้าง Backlink: การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มค่า DA/PA ของเว็บไซต์ โดยการสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพนั้น จะต้องเป็นการได้รับ Backlink จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมาย โดยสามารถสร้าง Backlink ได้โดยการทำ Guest Post หรือการติดต่อกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ Backlink ที่มีคุณภาพ
 • ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์: การปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเพิ่มค่า DA/PA ของเว็บไซต์ได้ เช่น การอัพเดทโครงสร้าง URL ให้ถูกต้อง การเพิ่มโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ การใช้งานรูปแบบ Responsive ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
 • ปรับปรุง SEO: เราสามารถปรับปรุง SEO ของเว็บไซต์ได้โดยการใช้คำสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การตั้งชื่อไฟล์ภาพ การใช้ Meta Description และการปรับแต่งหน้า Title Tag ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ใช้ Social Media: เราสามารถใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram เป็นต้นเพื่อสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยการแชร์เนื้อหาของเว็บไซต์บน Social Media จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์
 • ใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี: เราสามารถใช้เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี เช่นการใช้รูปภาพที่มีความสวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน การใช้สีที่เหมาะสม การแสดงผลข้อมูลที่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่า DA/PA และช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์

การเพิ่มค่า DA/PA ของเว็บไซต์ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่เมื่อปรับปรุงเว็บไซต์ได้ถูกต้องและมีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาและช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์อย่างมากขึ้นในอนาคต

DA/PA ยิ่งสูงยิ่งทำให้ติดอันดับง่ายจริงไหม

การมีค่า DA/PA สูงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google แต่ไม่ใช่การทำให้ติดอันดับง่ายอย่างแน่นอน การติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา จำนวนคำสำคัญ ความน่าสนใจของเนื้อหา ความสม่ำเสมอในการอัพเดทเนื้อหา การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น การมีค่า DA/PA สูงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา การปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี การสร้าง Backlink และ SEO ที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่างมากขึ้น

วิธีดูคะแนน DA และ PA

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการดูค่า Domain Authority (DA) และ Page Authority (PA) คือ Moz ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ SEO และควบคุมคุณภาพของ Backlink

ในการใช้งาน Moz เพื่อดูค่า DA และ PA ของเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการใช้ MozBar ซึ่งเป็นส่วนเสริมบนเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Firefox

หลังจากติดตั้ง MozBar แล้ว เมื่อเราเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการดูค่า DA และ PA จะปรากฏค่าดังนี้บนแถบ MozBar ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

Domain Authority (DA) คือค่าที่วัดคุณภาพของโดเมนที่เว็บไซต์นั้นๆ ใช้สเกลจาก 1-100 โดยค่าที่สูงกว่าจะแสดงว่าโดเมนมีคุณภาพสูง และมีโอกาสติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาเพิ่มขึ้น

Page Authority (PA) คือค่าที่วัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า ใช้สเกลเช่นกันจาก 1-100 โดยค่าที่สูงกว่าจะแสดงว่าหน้านั้นมีคุณภาพสูง และมีโอกาสติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาเพิ่มขึ้น

การวัดค่า DA และ PA นั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพการทำ SEO แบบสมบูรณ์ แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำ SEO ของเว็บไซต์ได้

วิธีคำนวณ Domain Rating

การคำนวณ Domain Rating ไม่ได้มีอย่างเป็นทางการจากเครื่องมือค้นหาอย่าง Google หรืออื่นๆ แต่สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทด้านการทำ SEO หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อวัดค่า Domain Rating ของเว็บไซต์ได้

เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการคำนวณ Domain Rating คือ Ahrefs ซึ่งใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสูตรนี้ให้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ค่า Domain Rating จะคิดจากจำนวนของ Backlink ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นั้นๆ รวมถึงคุณภาพของ Backlink ดังนั้น การสร้าง Backlink ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยเพิ่มค่า Domain Rating ของเว็บไซต์ได้

นอกจากนี้ Ahrefs ยังให้คะแนนด้านอื่นๆ เช่น URL Rating ซึ่งคือคะแนนสำหรับหน้าเว็บไซต์หรือ URL ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นั้นๆ ค่าคะแนนนี้จะมีผลต่อการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ด้วย

สรุปเรื่อง DA และ PA คืออะไร

Domain Authority (DA) และ Page Authority (PA) เป็นค่าที่ใช้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ในเรื่องของ SEO ซึ่งเครื่องมือหลักที่ใช้ในการวัดค่านี้คือ Moz ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ SEO และควบคุมคุณภาพของ Backlink

Domain Authority (DA) คือค่าที่วัดคุณภาพของโดเมนที่เว็บไซต์นั้นๆ ใช้สเกลจาก 1-100 โดยค่าที่สูงกว่าจะแสดงว่าโดเมนมีคุณภาพสูง และมีโอกาสติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาเพิ่มขึ้น

Page Authority (PA) คือค่าที่วัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า ใช้สเกลเช่นกันจาก 1-100 โดยค่าที่สูงกว่าจะแสดงว่าหน้านั้นมีคุณภาพสูง และมีโอกาสติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาเพิ่มขึ้น

การวัดค่า DA และ PA นั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพการทำแต่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์และปรับปรุงการทำ SEO ของเว็บไซต์ได้