หน้าแรก » การเขียนบทความ SEO ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

การเขียนบทความ SEO ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

สำหรับ การเขียนบทความSEO หรือ Search Engine Optimization หรือทีเรียกกันว่า content writer คือกระบวนการที่ทำให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ในอันดับที่สูง การเขียนที่ดีจะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับความสนใจและความนิยมมากขึ้น แต่การเขียนนั้นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กัน

บทความ seo

 1. การหาคำหลัก (Keyword Research) การหาคำหลักเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการเขียนต้องรู้ว่าผู้คนกำลังค้นหาอะไรบนอินเทอร์เน็ต และคำหลักที่เลือกจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 2. การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ (Quality Content) เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงจะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความพึงพอใจและอยากกลับมาอีก นอกจากนี้ Google ยังชอบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
 3. การใช้คำหลักอย่างเหมาะสม (Keyword Usage) คำหลักที่เลือกในขั้นตอนแรกควรปรากฏในบทความอย่างเหมาะสม หากใช้คำหลักมากเกินไป อาจทำให้ Google คิดว่ากำลังพยายาม “สแปมคำหลัก” ผลการค้นหา ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของถูกลดอันดับซึ่งคำหลักที่เหมาะสมต้องมีจำนวนความหนาแนนของคำหลักไม่เกิน 2% ของจำนวนคำหรือที่เรียกกันว่า Keyword density
 4. บทความที่ดีต้องมีการใช้ H1,H2,H3 ประกอบอยู่ด้วยคำว่า H หมายถึง Headers ซึ่ง H1 สามารถมีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นส่วนในเรื่องของ H2 และ H3 นั้นจะมีเท่าไหร่ก็ได้
 5. การใช้ Meta Tags Meta tags คือส่วนของโค้ด HTML ที่บอก Google ว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร การใช้ meta tags ที่ถูกต้องจะช่วยให้ Google รู้ว่าเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับคำหลักที่เลือก
 6. การสร้างลิงค์ภายในและภายนอก (Internal and External Linking) การสร้างลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ (ลิงค์ภายใน) และการสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (ลิงค์ภายนอก) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เพราะมีแหล่งที่มาของบทความนั้น
 7. การใช้ภาพและวิดีโอ ภาพและวิดีโอสามารถทำให้เนื้อหาน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น แต่ต้องระวังให้แน่ใจว่าไฟล์ภาพและวิดีโอมีขนาดที่เหมาะสม และต้องใช้ alt text สำหรับภาพของ เพื่อทำให้ Google รู้ว่าภาพนั้นเกี่ยวกับอะไร
 8. การตรวจสอบและปรับปรุง หลังจากที่ได้เขียน แล้วควรตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในอันดับสูงในผลการค้นหา

การเขียนบทความ SEO ไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยการคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ จะสามารถเขียนได้ดี และทำให้เว็บไซต์ปรากฏในอันดับสูงของผลการค้นหาได้

วิธีการเขียนพร้อมตัวอย่าง (Content Writer)

การเขียนบทความจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

 • ท่อนเกรินนำซึ่งเป็นท่อนที่จะใช้อธิบายบทความนั้น ๆ ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร
 • ท่อนรายละเอียดซึ่งท่อนนี้จะเป็นการเขียนเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการจะนำเสนอ
 • ท่อนสรุปจะเป็นการเขียนเนื้อหาสรุปทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดในท่อนนี้

Page Title จะต้องมีคำหลัก (Keyword) อยู่เสมอและจะต้องเป็น H1 เท่านั้นแต่ห้ามยัดคำหลักทั้งหมดลงไปให้ใช้การผสมคำได้แต่ต้องไม่ยาวจนเกินไป

ท่อนเกรินนำ

ในท่อนเกรินนำนั้นจะต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคำหลักที่ต้องการติดอันดับ อยู่ด้วยรวมถึงต้องมีคำคีย์เวิร์ดข้างเคียงประกอบเพื่อให้เป็น Longtail KWs โดยจำเป็นที่จะต้องเขียนให้อยู่ใกล้กับคีย์เวิร์ดหลัก

ท่อนเนื้อหา

ในท่อนนี้จะประกอบไปด้วย H2 และ H3 ซึ่งสามารถนำคำหลักมาใช้เป็นหัวข้อได้ แต่ห้ามมากเกินไปพร้อมทั้งใน H2 สามารถนำคีย์เวิร์ดรองมาใช้ได้เพื่อให้เป็นธรรมชาติ

ท่อนสรุป

ในท่อนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีจะต้องมีคีย์เวิร์ดหลัก อีกครั้งในส่วนนี้และที่สำคัญพยายามเขียนสรุปออกมาจากเนื้อหาที่เขียนและให้มีความกระชับที่สุด

ตัวอย่าง การเขียนบทความ SEO

การเขียนที่ดีจะทำให้บทความจะทำให้ติดผลการค้นหาของ Google ได้ซึ่งบริษัทรับทำ Seo จะใช้รูปแบบบทความประเภทนี้ในการทำอันดับให้กับ ลูกค้าแต่ถ้าไม่อยากเสียเงินจ้างก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลัการดังนี้ จำเป็นที่จะต้องมีคำหลัก อยู่ในบรรทัดแรกเสมอพร้อมทั้งสามารถใช้คำหลักข้างเคียงได้หรือที่เรียกกันว่า คีย์เวิร์ดหางยาวเพียงแต่การเขียนด้วยวิธีการนี้จะต้องนำคีย์หางยาว ไปให้ห่างจากคำหลักทีเราต้องการสักประมาณบรรทัดที่ 2-3

ตัวอย่างการเขียนบทความ SEO