หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

About – Saengusarank

ทีมงาน Saengusarank ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความสนใจในงาน ทางด้านออนไลน์จึงได้จับกลุ่ม กันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นในแต่ล่ะด้าน พร้อมทั้งช่วยกันศึกษาหาข้อมูลมาเติมเต็ม สิ่งที่ขาดของแต่ละคนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น

จรรยาบรรณในการทำการตลาดของเรา

ในส่วนของจรรยาบรรณของเรา ซึ่งการทำงานของเราจะรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวแค่ธุรกิจเดียวเท่านั้น เนื่องจากถ้าเรารับทำหลายเจ้าจะเกิดการแข่งขันกันเอง และที่สำคัญข้อมูลของลูกค้าอาจจะเกิดการรั่วไหลได้ ทางเราเข้าใจว่าข้อมูลของแต่ละบริษัทนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงได้ออกกฏมาเพื่อทราบ